Svenska Newfoundlandshundklubben Östra Lokalklubben


Årsmöte blir den 12 februari 2022 digitalt Zoom kl 13:00
Anmälan behövs via mail
Länk kommer då dagen innan mötet

update 2022-02-06